Luk beregningen Luk beregningen

Kursliste

Her har du mulighed for at følge med i kurserne på de obligationer, som Totalkredit baserer sine lånetilbud på.

Kurserne er de officielle gennemsnitskurser fratrukket 0,2 fra NASDAQ OMX Nordic, København, pr. seneste børsdag kl. 17.00.

Beregningen af den effektive rente efter skat tager udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr. inkl. omkostninger.

For lån med afdragsfrihed er den effektive rente efter skat beregnet ud fra en afdragsfrihed på 10 år.


Belåningsinterval 0-80% af ejerboligens værdi

L�n med fast rente i hele l�nets l�betid. Fastforrentet obligationslån med afdrag

Et l�ns l�betid er det antal �r, som l�net l�ber.Løbetid Her vises renten p� obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes ogs� kuponrente, rentefod eller p�lydende rente.Obligations-
renteprocent
Seneste noterede gennemsnitskurs p� fondsb�rsen. Kursen anvendes til l�netilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
10 år 0,0000 % 97,3810 0952966 1,5800 %
10 år -0,5000 % 95,6450 0953059 1,6000 %
15 år 0,5000 % 97,6370 0952958 1,5500 %
15 år 0,0000 % 95,2680 0953032 1,5500 %
20 år 1,0000 % 99,1330 0952931 1,5800 %
20 år 0,5000 % 95,3570 0952710 1,6400 %
30 år 1,5000 % 99,7950 0952761 1,7700 %
30 år 1,0000 % 96,0560 0952729 1,7000 %
30 år 0,5000 % 92,1300 0953024 1,6500 %

L�n med fast rente i hele l�nets l�betid og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 �r. Fastforrentet obligationslån uden afdrag -op til 10 års afdragsfrihed

Et l�ns l�betid er det antal �r, som l�net l�ber.Løbetid Her vises renten p� obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes ogs� kuponrente, rentefod eller p�lydende rente.Obligations-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag p� l�net. Totalkredit har l�n med op til 10 �rs afdragsfrihed.Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs p� fondsb�rsen. Kursen anvendes til l�netilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 1,5000 % 0-10 år 99,0000 0952842 1,9000 %
30 år 1,0000 % 0-10 år 95,2870 0952737 1,7600 %
30 år 0,5000 % 0-10 år 91,0460 0953091 1,6600 %

L�n med fast rente, i hele l�nets l�betid og mulighed for afdragsfrihed i op til 30 �r Fastforrentet obligationslån med mulighed for op til 30 års afdragsfrihed (Belåningsinterval 0-75%)

Et l�ns l�betid er det antal �r, som l�net l�ber.Løbetid Her vises renten p� obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes ogs� kuponrente, rentefod eller p�lydende rente.Obligations-
renteprocent
N�r l�net har bel�ningsprocent p� 60-75% skal der betales afdrag. N�r bel�ningsprocenten er under 60% kan l�net værdi afdragsfrit i resten af l�nets læs mere p� totalkredit.dk/30-aars-afdragsfrihedAfdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs p� fondsb�rsen. Kursen anvendes til l�netilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 1,5000 % 0-30 år 96,9300 0953202 2,1700 %
30 år 1,5000 % 0-30 år 96,9300 0953202 2,1700 %

L�n med variabel rente med rentetilpasning hvert 3. - 10. �r (F3-F10) og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 �r. Tilpasningslån

Tilpasningsl�n tilbydes med rentetilpasning hvert 3.-10. �rRefinan-
sieringsfrekvens
Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterf�lgende ved hver refinansiering. Der er typisk flere refinansieringer i dets l�betid, og renten p� l�net er dermed variabel.Kontantlåns-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag p� l�net. Totalkredit har l�n med op til 10 �rs afdragsfrihed.Afdragsfrihed Her vises den kurs, der udregnes p� baggrund af kurser for de obligationer, der indg�r i l�net.Vægtet kurs Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
Hvert 3. år i juli -0,3053 % 0-10 år 102,8820 0,7800 %
Hvert 3. år i januar -0,2892 % 0-10 år 103,5000 0,8000 %
Hvert 4. år i juli -0,2889 % 0-10 år 104,1460 0,8000 %
Hvert 4. år i januar -0,2053 % 0-10 år 108,2010 0,8500 %
Hvert 5. år i juli -0,1805 % 0-10 år 104,9780 0,7300 %
Hvert 5. år i januar -0,0570 % 0-10 år 109,6860 0,8100 %
Hvert 6. år i januar 0,0191 % 0-10 år 105,5890 0,8600 %
Hvert 7. år i januar 0,1314 % 0-10 år 105,7920 0,9400 %
Hvert 8. år i januar 0,1695 % 0-10 år 106,3500 0,9600 %
Hvert 9. år i januar 0,3242 % 0-10 år 105,7900 1,0600 %
Hvert 10. år i januar 0,4066 % 0-10 år 105,6350 1,1100 %

L�n med variabel rente, der reguleres hver 6. m�ned. L�net har et renteloft og har mulighed for afdragsfrihed i op til 10 �r. RenteMax

Et l�ns l�betid er det antal �r, som l�net l�ber.Løbetid Renteloft angiver den maksimale gr�nse for, hvor h�j renten kan blive inden for renteloftets l�betid.Renteloft RenteMax tilbydes med renteloft med forskellige l�betider. N�r et renteloft udl�ber, s� erstattes det typisk af et nyt renteloft for en ny periode.Renteloft-
løbetid
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag p� l�net. Totalkredit har l�n med op til 10 �rs afdragsfrihed.Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs p� fondsb�rsen. Kursen anvendes til l�netilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Rente fasts�ttes for et halvt �r ad gangen p� baggrund af 6-m�neders CIBOR-rente og et evt. till�g.Renteprocent Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 1,0000 % 4 år 0-10 år 100,2320 0952354 -0,1108 % 0,8100 %
30 år 1,5000 % 9 år 0-10 år 100,8500 0952672 0,1427 % 0,9400 %

L�n med variabel rente, der reguleres hver 6. m�ned, og med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 �r. F-kort

Her vises den dato, hvor l�net n�ste gang skal refinansieres. Refinansieringsdato Et l�ns l�betid er det antal �r, som l�net l�ber. Løbetid Renten fasts�ttes for et halvt �r af gangen p� baggrund af 6-m�neders CITA-rente og et evt. till�g. Renteprocent Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag p� l�net. Totalkredit har l�n med op til 10 �rs afdragsfrihed. Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs p� fondsb�rsen. Kursen anvendes til l�netilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag. Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier. Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at l�ne. Ud over l�nerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger. Effektiv rente
efter skat
30.06.2023 30 år -0,2771 % 0-10 år 99,9000 0952796 0,7600 %