Luk beregningen Luk beregningen

Kursliste

Her har du mulighed for at følge med i kurserne på de obligationer, som Totalkredit baserer sine lånetilbud på.

Kurserne er de officielle gennemsnitskurser fratrukket 0,2 fra NASDAQ OMX Nordic, København, pr. seneste børsdag kl. 17.00.

Beregningen af den effektive rente efter skat tager udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr. inkl. omkostninger.

For lån med afdragsfrihed er den effektive rente efter skat beregnet ud fra en afdragsfrihed på 10 år.


Belåningsinterval 0-80% af ejerboligens værdi

Lån med fast rente i hele Lånets løbetid. Fastforrentet obligationslån med afdrag

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Her vises renten på obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.Obligations-
renteprocent
Seneste noterede gennemsnitskurs på fondsbørsen. Kursen anvendes til Lånetilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
10 år 0,0000 % 96,9630 0952966 1,6700 %
10 år -0,5000 % 95,4000 0953059 1,6500 %
15 år 0,5000 % 96,3510 0952958 1,7400 %
15 år 0,0000 % 93,5700 0953032 1,8000 %
20 år 1,0000 % 96,4890 0952931 1,8700 %
20 år 0,5000 % 92,9500 0952710 1,9200 %
30 år 1,5000 % 97,2540 0952761 1,9600 %
30 år 1,0000 % 93,2870 0952729 1,9200 %
30 år 0,5000 % 89,0750 0953024 1,9100 %

Lån med fast rente i hele Lånets løbetid og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Fastforrentet obligationslån uden afdrag -op til 10 års afdragsfrihed

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Her vises renten på obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.Obligations-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed.Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs på fondsbørsen. Kursen anvendes til Lånetilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 1,5000 % 0-10 år 95,9430 0952842 2,0900 %
30 år 1,0000 % 0-10 år 91,8650 0952737 1,9800 %
30 år 0,5000 % 0-10 år 88,4000 0953091 1,8300 %

Lån med fast rente, i hele Lånets løbetid og mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år Fastforrentet obligationslån med mulighed for op til 30 års afdragsfrihed (Belåningsinterval 0-75%)

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Her vises renten på obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.Obligations-
renteprocent
Ved belåningsinterval over 60% skal der betales afdrag på lånet. Ved belåningsinterval på max. 60% kan der evt. vælges afdragsfrihed i lånets restløbetid.Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs på fondsbørsen. Kursen anvendes til Lånetilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 2,0000 % 0-30 år 98,1810 0953288 2,4300 %
30 år 1,5000 % 0-30 år 93,1200 0953202 2,4800 %
30 år 1,0000 % 0-30 år 88,7260 0953105 2,5000 %

Lån med variabel rente med rentetilpasning hvert 3. - 10. år (F3-F10) og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Tilpasningslån

Tilpasningslån tilbydes med rentetilpasning hvert 3.-10. årRefinan-
sieringsfrekvens
Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgendeved hver refinansiering. Der er typisk flere refinansieringer i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.Kontantlåns-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed.Afdragsfrihed Her vises den kurs, der udregnes på baggrund af kurser for de obligationer, der indgår i lånet.Vægtet kurs Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
Hvert 3. år i januar -0,2533 % 0-10 år 102,7470 0,8000 %
Hvert 3. år i juli -0,1878 % 0-10 år 103,1940 0,8600 %
Hvert 4. år i januar -0,0383 % 0-10 år 106,4940 0,9600 %
Hvert 4. år i juli -0,0309 % 0-10 år 103,7960 0,9700 %
Hvert 5. år i januar 0,0308 % 0-10 år 108,2320 0,8700 %
Hvert 5. år i juli 0,1168 % 0-10 år 104,1190 0,9300 %
Hvert 6. år i januar 0,2265 % 0-10 år 103,9820 1,0000 %
Hvert 7. år i januar 0,3292 % 0-10 år 104,1000 1,0700 %
Hvert 8. år i januar 0,4126 % 0-10 år 104,1500 1,1200 %
Hvert 9. år i januar 0,5552 % 0-10 år 103,5500 1,2100 %
Hvert 10. år i januar 0,6679 % 0-10 år 102,9500 1,2800 %

Lån med variabel rente, der reguleres hver 6. måned. Lånet har et renteloft og har mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. RenteMax

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Renteloft angiver den maksimale grænse for, hvor høj renten kan blive inden for renteloftets løbetid.Renteloft RenteMax tilbydes med renteloft med forskellige løbetider. Når et renteloft udløber,så erstattes det typisk af et nyt renteloft for en ny periode.Renteloft-
løbetid
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed.Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs på fondsbørsen. Kursen anvendes til Lånetilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag.Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier.Fondskode Rente fastsættes for et halvt år ad gangen på baggrund af 6-måneders CIBOR-rente og et evt. tilløg.Renteprocent Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 1,0000 % 6 år 0-10 år 101,3400 0953121 0,0257 % 0,7600 %
30 år 1,5000 % 9 år 0-10 år 102,0910 0952672 0,1372 % 0,7900 %

Lån med variabel rente, der reguleres hver 6. måned, og med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. F-kort

Her vises den dato, hvor Lånet næste gang skal refinansieres. Refinansieringsdato Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber. Løbetid Renten fastsættes for et halvt år af gangen på baggrund af 6-måneders CITA-rente og et evt. tilløg. Renteprocent Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed. Afdragsfrihed Seneste noterede gennemsnitskurs på fondsbørsen. Kursen anvendes til Lånetilbud, som dit pengeinstitut udarbejder i dag. Tilbudskurs Fondskode identificerer entydigt de enkelte obligationsserier. Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger. Effektiv rente
efter skat
30.06.2023 30 år -0,2890 % 0-10 år 99,9000 0952796 0,6500 %