Luk beregningen Luk beregningen

Kursliste

Her har du mulighed for at følge med i kurserne på de obligationer, som Totalkredit baserer sine lånetilbud på.

Kurserne er de officielle gennemsnitskurser fratrukket 0,2 fra NASDAQ OMX Nordic, København, pr. seneste børsdag kl. 17.00.

Beregningen af den effektive rente efter skat tager udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr. inkl. omkostninger.

For lån med afdragsfrihed er den effektive rente efter skat beregnet ud fra en afdragsfrihed på 10 år.


Belåningsinterval 0-80% af ejerboligens værdi

Lån med fast rente i hele lånets løbetid. Fastforrentet obligationslån med afdrag

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Her vises renten på obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.Obligations-
renteprocent
Her vises tilbudskursen for det nye lån. Det er den kurs, som du vil kunne få et lånetilbud på baggrund af i dit pengeinstitut, hvis du går i dit pengeinstitut samme dag.Tilbudskurs Fondskoden identificerer entydigt de enkelte grupper værdipapirer på Værdipapircentralen.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
10 år 0,5000 % 98,0820 0951455 1,8100 %
15 år 1,0000 % 97,9350 0951463 1,8900 %
20 år 1,5000 % 98,7420 0951331 2,0000 %
20 år 1,0000 % 93,3000 0951501 2,2700 %
30 år 2,0000 % 98,9400 0951358 2,2200 %
30 år 1,5000 % 95,1240 0951315 2,1600 %

Lån med fast rente i hele lånets løbetid og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Fastforrentet obligationslån uden afdrag

Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber.Løbetid Her vises renten på obligationen angivet i procent. Obligationsrente betegnes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.Obligations-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed.Afdragsfrihed Her vises tilbudskursen for det nye lån. Det er den kurs, som du vil kunne få et lånetilbud på baggrund af i dit pengeinstitut, hvis du går i dit pengeinstitut samme dag.Tilbudskurs Fondskoden identificerer entydigt de enkelte grupper værdipapirer på Værdipapircentralen.Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
30 år 2,0000 % 0-10 år 97,3540 0951587 2,4000 %

Lån med variabel rente med rentetilpasning hvert 3. - 10. år (F3-F10) og mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. Tilpasningslån

Rentetilpasningslån tilbydes med refinansieringsfrekvenser fra 1 til 10 år.Refinan-
sieringsfrekvens
Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver refinansiering. Der er typisk flere refinansieringer i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.Kontantlåns-
renteprocent
Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed.Afdragsfrihed Her vises den kurs, der udregnes på baggrund af kurser for de obligationer, der indgår i lånet.Vægtet kurs Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger.Effektiv rente
efter skat
Hvert 3. år i juli -0,0591 % 0-10 år 103,2100 0,9700 %
Hvert 3. år i januar -0,1906 % 0-10 år 103,0230 0,8800 %
Hvert 4. år i juli 0,0474 % 0-10 år 103,8320 1,0500 %
Hvert 4. år i januar -0,0528 % 0-10 år 103,7220 0,9700 %
Hvert 5. år i juli 0,2602 % 0-10 år 103,6900 1,0500 %
Hvert 5. år i januar 0,1673 % 0-10 år 103,7570 0,9800 %
Hvert 6. år i januar 0,4014 % 0-10 år 103,2700 1,1400 %
Hvert 6. år i januar 0,4014 % 0-10 år 103,2700 1,1400 %
Hvert 7. år i januar 0,4998 % 0-10 år 109,6200 1,2000 %
Hvert 7. år i januar 0,4998 % 0-10 år 109,6200 1,2000 %
Hvert 8. år i januar 0,6714 % 0-10 år 109,7300 1,3100 %
Hvert 8. år i januar 0,6714 % 0-10 år 109,7300 1,3100 %
Hvert 9. år i januar 0,9209 % 0-10 år 100,6500 1,4700 %
Hvert 9. år i januar 0,9209 % 0-10 år 100,6500 1,4700 %
Hvert 10. år i januar 1,0437 % 0-10 år 99,6160 1,5600 %
Hvert 10. år i januar 1,0437 % 0-10 år 99,6160 1,5600 %

Lån med variabel rente, der reguleres hver 6. måned, og med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. F-kort

Her vises den dato, hvor lånet næste gang skal refinansieres. Refinansieringsdato Et låns løbetid er det antal år, som lånet løber. Løbetid Renten fastsættes for et halvt år af gangen på baggrund af 6-måneders CITA-rente og et evt. tillæg. Renteprocent Dette er perioden, hvor man ikke betaler afdrag på lånet. Totalkredit har lån med op til 10 års afdragsfrihed. Afdragsfrihed Her vises tilbudskursen for det nye lån. Det er den kurs, som du vil kunne få et lånetilbud på baggrund af i dit pengeinstitut, hvis du går i dit pengeinstitut samme dag. Tilbudskurs Fondskoden identificerer entydigt de enkelte grupper værdipapirer på Værdipapircentralen. Fondskode Den effektive rente er den pris, det faktisk koster at låne. Ud over lånerenten er der i den effektive rente medregnet kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesomkostninger. Effektiv rente
efter skat
30.06.2021 30 år 0,0000 % 0-10 år 100,0510 0951684 0,7800 %